Increment de les inundacions

El risc d’inundació per manca de drenatge a Barcelina està condicionat pel perfil del terreny, l’alt grau d’impermeabilització i l’artificialització dels cursos naturals d’aigua.

 

Avui

L’elecvat grau d’impermeabilització de la ciutat provoca que més quanitat d’aigua de pluja es transformi en escorrentiu.

Actualment, per pluges amb un període de retorn de 10 anys, la xarxa de clavegueram presenta un funcionament correcte.

Demà

En els dos escenaris de futur analitzats, i amb el grau d’impermeabilització actual, es preveuen desbordaments de la xarxa en alguns punts.

Es posa en manifest la fragilitat del sistema en alguns àmbits de la xarxa.

Mesures implementades

  • Construcció de 15 dipòsits de retenció d’aigües pluvials, que protegeixen la ciutat davant d’episodis de pluja intensos.
  • Foment de sistemes de drenatge urbà sostenible.
  • Augment de la superfície de verd.