Augment de la temperatura

Avui

En total, s’han comptabilitzat 8 onades de calor a la ciutat en els últims 34 anys i les zones més vulnerables es concentren en barris més propers al sector Besòs, part d’Horta i gran part del districte de Sants-Montjuïc.

Demà

L’increment de temperatures tindrà conseqüències sobre la salut, però no només les onades de calor. L’augment de temperatures a les nits també hi pot incidir, ja que el període de descans nocturn és el moment que les persones es recuperen de la calor soferta durant tot el dia.

Mesures implementades

  • L’increment de la quantitat i la qualitat del verd a la ciutat, ja que proporciona ombra i frescor.
  • La millora del confort tèrmic dels edifi cis i equipaments públics a través de la rehabilitació energètica.
  • L’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin accedir de manera equitativa a l’energia amb els punts d’assessorament energètic (PAE) que ofereixen informació i suport.
  • El Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS).