MÉS DE 40 ANYS <span>D'ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI

Accessibilitat

Al web http://lameva.barcelona.cat/40lgtbi/ca/ , de l’Ajuntament de Barcelona, s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i les usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat.

Multinavegador: Les pàgines es visualitzen correctament en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

Navegació coherent: S'assegura la consistència al lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència gratificant a tots els usuaris i les usuàries.

Els títols de pàgina són accessibles, contenen el nom del web i la secció.

Els enllaços tenen informació contextual.

Les imatges contenen alternatives textuals.

Estructura d’encapçalaments correcta.

L’idioma de la pàgina està marcat correctament.

El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

Formularis: la pàgina presenta problemes als formularis que no s’han etiquetat correctament.

El desenvolupament del web http://lameva.barcelona.cat/40lgtbi/ca/ s’ha basat en la consideració de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors, la trobareu al web http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

En el cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre als seus webs.